Secretariaat

Een jaarlijkse ledenbijdrage voor het lidmaatschap wordt bepaald door de Kon.VIB en bedraagt voor 2022 €30. Hiervoor krijgt een lid:

De voorzitter De penningmeester
Jef Beuckelaers Ria De Donder
0479/514604 052/309505

Secretariaat:
Koninklijke Imkersgilde Neerbrabant
Eeckhout 39
1840 Londerzeel
secretariaat@imkersgildeneerbrabant.be

Rekeningnummer:

IBAN BE55 9731 4593 7544
BIC ARSPBE22